Praktijk voor rationeel emotieve training en coaching Contactgegevens Greet Hellemans Praktische informatie
Logo RET Arnhem
“Het zijn niet de gebeurtenissen zelf die ons uit balans brengen, maar hoe we over die gebeurtenissen denken”
epictetus 60 na Chr

 

Wat is RET?

Ik benut de RET om u te leren om anders tegen dingen aan te kijken waardoor u zich anders gaat voelen en u anders gaat doen.

De rationeel-emotieve training is in de westerse wereld bekend geworden onder de afkorting: RET.

In het bedrijfsleven noemt men het ook wel rationele effectiviteits training.

Binnen de RET wordt de relatie gelegd tussen denken, voelen en doen, oftewel de drie G’s: Gedachten, Gevoel en Gedrag.

De RET is ontwikkeld door Albert Ellis, die de oprichter is van The Institute for REBT in New York. In 1993 heeft hij de B van behavioural toegevoegd om recht te doen aan het gedragsaspect. Sindsdien is de officiële afkorting: REBT.

Basisprincipe binnen de REBT is dat het niet de situatie op zich is die een bepaalde emotie en bepaald gedrag veroorzaakt, maar het is de manier waarop u over die situatie denkt, die bepaalt hoe u reageert.

Doel van de RE BT is om – naar aanleiding van de problemen die u in brengt – uw manier van denken te analyseren, irreële gedachten op te sporen en u te helpen om door anders te leren denken, u anders te voelen en effectiever met situaties om te gaan.

Lees meer over: hoe werkt de RET

 Albert Ellis 1913-2007